Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.

Nyhedsbrev 1/2017

 

 

2016 har været koldere end 2015. Salget har været højere end i 2015, men lavere end budgetteret. Gadeledningstabet er faldet, som følge af  bedre styring.

  

UÆNDREDE PRISER

Høje Taastrup Fjernvarme har valgt at holde priserne pr. 1. januar 2017 uændret i forhold til 2016.

 

INCITAMENTSTARIF

Pr. 1. januar 2017 er Høje Taastrup Fjernvarmes nye returtemperatur-tarif trådt i kraft.

 

Specifikke beregninger for de enkelte ejendomme baseret på aflæste tal for 2016, bliver fremsendt sammen med aconto-opkrævning for marts måned. Dette gælder ejendomme under 500 m². For ejendomme over 500 m², der bliver opkrævet efter faktisk forbrug hver måned, vil beregningen blive fremsendt sammen med opkrævningen i februar måned.

 

Det er også muligt at se beregningen på vores hjemmeside www.htf.dk

 

Der er flere kunder, der allerede nu har optimeret/udskiftet deres anlæg, for at kunne leve op til kravet om, at anlægget skal kunne afkøle fjernvarmevandet til en returtemperatur på 46 °C eller mindre, beregnet ud fra den gennemsnitlige returtemperatur for hele året. 

 

Hvis der ikke kan opnås en returtemperatur på 46 °C eller mindre, skal kunden betale en tillægstarif på 10 kr./MWh/ºC temperaturen ligger over 46 ºC.

 

Hvis kundens anlæg leverer en returtemperatur, der er lavere end den krævede, vil dette betyde en rabat på 10 kr./MWh/ºC.

 

Den nye returtemperatur-tarif vil give et lavere gadeledningstab. Det vil betyde en økonomisk gevinst for alle kunder.

 

ABONNEMENTSORDNING (vekslere/units)

Hvis et anlæg er så gammelt og slidt, at det ikke kan levere den krævede returtemperatur og skal udskiftes, så er der stadig mulighed for at tegne en abonnementsordning.

 

Det er muligt at læse om ordningen på selskabets hjemmeside htf.dk.

 

VALGGRUPPE 1

Som sidste år, vil indkaldelser til møde i Valggruppe 1 (ejere af ejendomme under 500 m²) blive indkaldt via Nets, således at indkaldelserne bliver fremsendt som medsendt bilag ved udsendelse af aconto-raterne for varme for marts måned. Det vil sige, at indkaldelsen bliver sendt til E-boks, hvis kunden har valgt at modtage alt post fra Nets i E-boks.

 

Hvis kunden normalt modtager girokort pr. post, vil indkaldelsen blive udsendt sammen med girokortet. Det er stadig Nets, der udsender indkaldelsen.

 

Der vil være enkelte kunder, der ikke modtager indkaldelse pr. post eller i E-boks. Dette kan for eks. skyldes, at ejendommen er lejet (indkaldelsen sendes typisk til ejeren af ejendommen) eller i tilfælde, hvor det er valgt, at alle indkaldelser for en forening skal sendes samlet til formanden for foreningen.

 

GRØNNERE FJERNVARME

Næsten halvdelen af fjernvarmen, der leveres fra VEKS, produceres på Avedøreværket.

 

Avedøreværket (der er Danmarks største kraftvarmeværk) fejrede i december, at de nu er blevet CO2-neutrale. Begge blokke på Avedøreværket kører nu på bæredygtig biomasse – træpiller og halm, i stedet for kul og gas. Dette betyder, at der nu kun leveres ”grøn” fjernvarme fra Avedøreværket. 

 

Avedøreværket forventer at reducere sit CO2-udslip med ca. 500.000 tons CO2 om året. Det svarer til udledningen fra 255.000 biler.

 

ENERGISPAREAFTALE

Energispareaftalen udløb med udgangen af 2015. Der har længe pågået drøftelser mellem vores brancheforening Dansk Fjernvarme og energi-, forsynings- og klimaministeren, og de er nu nået til enighed om en aftale.

 

I den nye aftale vil både etablering af solvarmeanlæg og store varmepumper tælle med som energibesparelser. Det betyder, at Høje Taastrup Fjernvarme vil kunne indhente nogle besparelser i eget forsyningsområde, som ikke tidligere var muligt.

 

Samtidig er fjernvarmesektorens samlede mål på energibesparelser nedsat med ca. 5 %.

 

Begge dele vil betyde, at Høje Taastrup Fjernvarme forventer, at kunne realisere kravet om energibesparelser i eget forsyningsområdet i 2017.

 

Hvis I påtænker at energirenovere jeres ejendom, så ret henvendelse til selskabets energivejleder Mia Paasche, inden der bliver afgivet ordre på arbejdet eller materialer købes hjem, og hør hvor stort et tilskud, I kan få til jeres renovering.

 

Gå eventuelt ind på selskabets hjemmeside htf.dk og få mere at vide.

 

FJERNKØLING

Høje Taastrup Fjernvarme har udsendt udbud vedrørende opførelse af en ny energicentral, der skal ligge på selskabets grund. Den lille stikvej der går fra Bohus Boulevard og til selskabets grund, har tidligere også haft navnet Bohus Boulevard, men er pr. 1. januar 2017 omdøbt til Energivej.

 

Der er indgået aftale om levering af køling til endnu en virksomhed, ligesom der lige nu er forhandlinger i gang med en anden virksomhed i området.

 

PROJEKTER

Mølleåen

Høje Taastrup Fjernvarme har udarbejdet et projektforslag om etablering af en varmepumpe til grundvand, som er godkendt af Høje-Taastrup kommune.

 

Der er foretaget undersøgelser af vandmængder i området, og det er muligt at benytte de oppumpede vandmængder som varmekilde i en varmepumpe. Dette kræver dog en dispensation for etablering af varmepumper i et centralt kraftvarmeområde. Høje-Taastrup Kommune har fremsendt ansøgning om dispensation til Energistyrelsen. 

 

Kragehave-veksleren

Kragehave-veksleren er nu sat i drift. Det betyder, at kunderne i området nu bliver forsynet herfra i stedet for fra veksleren i City 2. 

 

Det betyder også, at driftssikkerheden i området er blevet større, ligesom gadeledningstabet bliver mindre, fordi afstanden mellem veksleren og kunderne er blevet mindre (kortere ledninger).

 

BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

På grund af ændret lovgivning og nødvendige tilretninger/præciseringer i henhold til praksis, har det været nødvendigt at ændre i Høje Taastrup Fjernvarmes Bestemmelser for fjernvarmelevering.

 

De gældende Bestemmelser for fjernvarmelevering er i dag opdelt i to hovedafsnit: Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering og Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. 

 

Fremover bliver de opdelt i to særskilte sæt bestemmelser. 

 

Derudover er der i Almindelige bestemmelser bl.a. ændret i udtrædelsesfrist, således at denne nu følger Forbrugeraftaleloven, ligesom der er ændret i afsnittene om Fjernaflæsning, så Persondataloven overholdes, Restancer og et nyt punkt - Klagemuligheder - er tilføjet. 

 

I de Tekniske bestemmelser er der bl.a. sket en præcisering af begrebet Stikledning, præcisering af dimensioneringskriterier og den nye returtemperaturtarif. 

 

De nye Almindelige og Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering kan ses i sin fulde længde på selskabets hjemmeside htf.dk/KUNDER/Bestem-melser og vedtægter. 

 

VARMENS DAG

I lighed med tidligere år blev der i forbindelse med Varmens dag afholdt åbent hus hos Høje Taastrup Fjernvarme søndag den 5. februar. 

 

Der var ca. 130 besøgende. 

 

Der var på dagen bl.a. mulighed for at se opstart af vores kedler på Malervej, ligesom der var demonstration af nutidens unit på vores central på Mølleholmen. 

 

 

 Erling Joost                  Astrid Birnbaum

 Bestyrelsesformand        Direktør

 


Se dit forbrug
Se tidligere aflæsninger og oplysninger registreret på din måler, opgørelser, styringstabel m.v.
 
Energitilskud
Høje Taastrup Fjernvarme yder tilskud til energiforbedringer af klimaskærmen og varmeanlægget.
 
Kontakt os
Hurtig og nem kontakt til Høje Taastrup Fjernvarmes medarbejdere.
Åbningstider:
Mandag-Torsdag kl. 8:30-15:30.
Fredag kl. 8:30-12:30.
Telefon: 4355 3010
 
Nyt fjernvarmeanlæg?
Så vælg vores abonnementsordning, så klarer vi det hele!
Med abonnementsordningen får du hurtigt, nemt og billigt nyt fjernvarmeanlæg.