OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.

Nyhedsbrev 2/2017

 

Første halvår 2017 har graddagemæssigt været som første halvår 2016 og varmesalget har stort set været det samme.

 

HALVÅRSREGNSKAB

Halvårsregnskabet følger stort set budgettet. Da VEKS har en nedsættelse af deres priser i andet halvår af 2017, vil dette have afsmittende virkning på vores priser i 2018.

 

ÆNDRING I ANTALLET AF ACONTO-RATER

Høje Taastrup Fjernvarmes bestyrelse har, på møde den 23. januar 2017, vedtaget at ændre antallet af aconto-rater fra 11 om året til 4 om året. Ændringen er vedtaget for at nedbringe selskabets omkostninger.

 

Ændringen træder i kraft pr. 1. januar 2018.

 

De 4 rater bliver opkrævet som følger:

1. februar: for januar, februar, marts og årsopgørelsen.

1. maj: for april, maj og juni.

1. august: for juli, august og september.

1. november: for oktober, november og december.

 

Alle rater forfalder til betaling den 10. i måneden.

 

Årsopgørelse, budget og styringstabel bliver, som i tidligere år, vedhæftet som bilag til opkrævningen eller Betalingsservice-oversigten, ved udgangen af januar måned.

 

Ændringen gælder ikke for kunder, der har indgået finansieringsordning med VEKS inden den 31. december 2017. Her vil antallet af aconto-rater stadig være 11 om året.

 

RETURTEMPERATUR-TARIF

Pr. 1. januar 2017 er Høje Taastrup Fjernvarmes nye returtemperatur-tarif trådt i kraft.

 

Det betyder, at anlæggene i de enkelte ejendomme skal afkøle fjernvarmevandet til en temperatur på 46 °C eller derunder. Hvis anlægget sender vandet retur med en temperatur på under 46 °C, får man en rabat på 10 kr. pr. grad/MWh temperaturen er under. Hvis temperaturen på returvandet er over 46 °C, skal man betale et ”tillæg” på 10 kr. pr. grad/MWh temperaturen er over.

Kunder, med ejendomme under 500 m², vil kunne se beregningen af tariffen på årsafregningen for 2017, der bliver udsendt ved udgangen af januar 2018.

 

Det er også muligt, at se et forventet varmeregnskab på vores hjemmeside htf@htf.dk.

 

Returtemperatur-tariffen vil give et lavere gadeledningstab, hvilket vil betyde en økonomisk gevinst for alle kunder.

 

STRATEGI 2025

Høje Taastrup Fjernvarmes bestyrelse har i foråret vedtaget Strategi 2025 for selskabet med en vision om, at vi leverer bæredygtig, sikker og billig fjernvarme og –køling til vores kunder. Strategien er nærmere beskrevet i et ”Strategihus”, der kan ses på vores hjemmeside www.htf.dk.

 

GRAVEARBEJDE GENERELT

Svømmehallen

I vinter åbnede Høje-Taastrup Kommunes nye svømmehal. Svømmehallen er naturligvis forsynet med fjernvarme. Endvidere er der udført renovering af de eksisterende fjernvarmeledninger ved den gamle svømmehal.

 

                       

Foto: Kjeld Espersen

 

Hallandsparken

Rækkehusene i Hallandsparken, der tidligere blev forsynet med fjernvarme som én kunde fra en veksler i E/F Olufsborg, har valgt at få tilsluttet rækkehusene som individuelle kunder. Størstedelen af kunderne har også valgt at indgå en abonnementsaftale med os.

 

Arbejdet med at tilslutte kunderne er i fuld gang.

 

Renoveringer

Høje Taastrup Fjernvarme planlægger løbende renoveringer af ledningsnettet, således at de helt store brud, så vidt muligt, kan undgås.

 

Den store mængde regn, der er faldet det sidste stykke tid giver os udfordringer med udgravninger, der skal pumpes fri for vand og oprenses.

 

ENERGICENTRAL

Den 26. april var der rejsegilde på selskabets nye energicentral på Energivej ved Carlsberg. Flere var mødt op for at se på lokaliteterne og smage på pølserne.

 

 

 

I uge 32 blev varmepumpen, der skal producere fjernvarme og fjernkøling, leveret.

 

 

Varmepumpen vejer 13,8 tons og er 2,6 meter høj og 6 meter lang. Pumpen kan producere 1 MW køling og 1,4 MW fjernvarme (svarende til forsyning af 120 parcelhuse).

 

PROJEKTER

Teglstenen (beliggende i Hedehusene)

Projektet er blevet endeligt godkendt at Høje-Taastrup Kommune på byrådsmøde den 29. august 2017.

 

Projektet omfatter konvertering af varmeforsyningen i 33 ældreboliger - fra naturgas til fjernvarme.

 

NærHeden

Varmen til det nye område NærHeden (tidligere kendt som Gammelsø) i Høje-Taastrup Kommune, leveres selvfølgelig af Høje Taastrup Fjernvarme.

 

Der skal opføres ca. 3.000 boliger i flere etaper fra 2017-2035. Derudover skal der opføres skole, daginstitutioner, detailbutikker m.v. Det samlede areal udgør ca. 650.000 m².

 

Høje Taastrup Fjernvarme leverer fjernvarmen fra vores vekslercentral på Sejlbjergvej, lige syd for jernbanen. Varmen kommer fra VEKS og vores eget solfangeranlæg i Fløng.

 

 

BESTYRELSE OG DIREKTION

På bestyrelsesmøde i maj måned er Erling Joost og Per Bærentzen konstitueret som henholdsvis formand og næstformand.

 

Selskabets direktør Astrid Birnbaum er valgt ind i Dansk Fjernvarmes bestyrelse. Dansk Fjernvarme er fjernvarmeselskabernes brancheorganisation, og selskaberne dækker 99 % af fjernvarmeforsyningen i Danmark.

 

PERSONALE

Høje Taastrup Fjernvarme har pr. den 27. marts ansat en ny fjernvarmetekniker, Henrik Saxbøll, der erstatter Finn Rønje, som har ønsket at gå på efterløn. Finn har været ansat i selskabet i næsten 27 år.

 

 Erling Joost                  Astrid Birnbaum

 Bestyrelsesformand                 Direktør

 

 

« Tilbage

Se dit forbrug
Se tidligere aflæsninger og oplysninger registreret på din måler, opgørelser, styringstabel m.v.
 
Info om fjernvarmearbejder
Her kan du følge renoveringer, opgravninger m.v.
 
Kontakt os
Åbningstider:
Mandag-Torsdag kl. 8:30-15:30.
Fredag kl. 8:30-12:30.
Telefon: 4355 3010
 
Nyt fjernvarmeanlæg?
Så vælg vores abonnementsordning, så klarer vi det hele!
Med abonnementsordningen får du hurtigt, nemt og billigt nyt fjernvarmeanlæg.
 
Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.
Malervej 7 A
DK-2630 Taastrup

Tel. 4355 3010

E-mail: htf@htf.dk