OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.

Et brugerstyret fjernvarmeselskab

 

Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. er en del af det komplekse kraftvarmesystem, som dækker det meste af storkøbenhavn. Høje Taastrup Fjernvarmes forsyningsområde omfatter Taastrup og Hedehusene.

 

Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. blev etableret den 1. januar 1992 ved en fusion mellem det forbrugerejede Taastrup Varmeværk a.m.b.a. og den kommunale varmeforsyning i Høje-Taastrup. Etableringen skete i form af et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabet ejes således af varmekunderne. Den 1. januar 2011 fusionerede Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. ligeledes med Hedehusene Fjernvarmeværk a.m.b.a.

 

Selskabets øverste ledelse er et repræsentantskab på op til 35 personer, som bl.a. godkender selskabets budget og regnskab. Repræsentantskabet afholder 2 ordinære møder om året. Den daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 9 medlemmer. Selskabets formand vælges blandt bestyrelsens medlemmer.

 

Forbrugerne er opdelt i 3 valggrupper:

  1. Valggruppen for ejerboliger under 500 m² vælger 15 medlemmer til repræsentantskabet og 3 medlemmer  til  bestyrelsen.
  2. Valggruppen for boligselskaber, ejerforeninger og varmelaug vælger op til 10 medlemmer til repræsentantskabet og 2 medlemmer til bestyrelsen.
  3. Valggruppen for erhvervs- og industribygninger vælger op til 10 medlemmer til repræsentantskabet og 2 medlemmer til bestyrelsen

Desuden udpeger Høje-Taastrup Kommune 2 byrådsmedlemmer til bestyrelsen.


Se dit forbrug
Se tidligere aflæsninger og oplysninger registreret på din måler, opgørelser, styringstabel m.v.
 
Info om fjernvarmearbejder
Her kan du følge renoveringer, opgravninger m.v.
 
Kontakt os
Åbningstider:
Mandag-Torsdag kl. 8:30-15:30.
Fredag kl. 8:30-12:30.
Telefon: 4355 3010
 
Nyt fjernvarmeanlæg?
Så vælg vores abonnementsordning, så klarer vi det hele!
Med abonnementsordningen får du hurtigt, nemt og billigt nyt fjernvarmeanlæg.
 
Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.
Malervej 7 A
DK-2630 Taastrup

Tel. 4355 3010

E-mail: htf@htf.dk