OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.

Høje Taastrup Fjernvarme yder tilskud til vores kunder til energibesparelsestiltag

 

Tænker du på, at energirenovere din ejendom, så yder Høje Taastrup Fjernvarme tilskud til efterisolering af klimaskærmen samt optimering af varmeanlægget.

 

Der ydes tilskud til dokumenterbare energibesparelser. Dette kunne f.eks. være efterisolering af loftet, efterisolering af ydervægge eller udskiftning af vinduer og døre. Besparelserne opgøres efter et standardværdikatalog udfærdiget af Energistyrelsen (klik her). Større ejendomme opgøres ved specifik beregning.

OBS! Der ydes ikke tilskud til hulmursisolering!!

 

Sådan får du tilskud

Tilskuddet er 0,43 kr. pr. besparet kWh, og opnås ved at udfylde en ansøgning, hvor der angives hvilke energitiltag der ønskes tilskud til samt vedlægges foto af nuværende situation. Først når Høje Taastrup Fjernvarme har godkendt ansøgningen, må arbejdet sættes igang. Husk at ansøge inden arbejdet er ordret eller iværksat (inden ordrebekræftelse eller indkøb af materialer).

ANSØG OM TILSKUD

 

Sådan opgøres tilskuddet

Når tiltaget er realiseret skal der udfyldes en opgørelsesblanket, hvor der vedlægges dokumentation. Dokumentationen skal også indeholde foto af eftersituation. 

INDSEND OPGØRELSE

 

For yderligere information kontakt venligst Høje Taastrup Fjernvarmes energivejleder på telefon 4355 3021 eller mail inden arbejdet påbegyndes.

 

Efterisolering af varmerør er f.eks. et af de tiltag Høje Taastrup Fjernvarme yder tilskud til. Der kan hentes et tilskud fra 70 kr. pr. meter rør der efterisoleres.


Se dit forbrug
Se tidligere aflæsninger og oplysninger registreret på din måler, opgørelser, styringstabel m.v.
 
Info om fjernvarmearbejder
Her kan du følge renoveringer, opgravninger m.v.
 
Kontakt os
Åbningstider:
Mandag-Torsdag kl. 8:30-15:30.
Fredag kl. 8:30-12:30.
Telefon: 4355 3010
 
Nyt fjernvarmeanlæg?
Så vælg vores abonnementsordning, så klarer vi det hele!
Med abonnementsordningen får du hurtigt, nemt og billigt nyt fjernvarmeanlæg.
 
Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.
Malervej 7 A
DK-2630 Taastrup

Tel. 4355 3010

E-mail: htf@htf.dk