OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.

Miljø 

 

Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. er et andelsselskab med begrænset ansvar der ejes af kunderne. Forsyningsområdet omfatter Taastrup og Hedehusene. 

 

Selskabet leverer fjernvarme og fjernkøling til andelshaverne/kunderne. 

 

Høje Taastrup Fjernvarme er en del af det komplekse fjernvarmesystem, der dækker størstedelen af Storkøbenhavn. 

 

Der er tilsluttet ca. 6.946 bygninger, der i alt udgør ca. 3,2 millioner kvadratmeter, fordelt på ejer- og lejeboliger, institutioner, industri og erhverv. Ledningsnettets længde er 240 km.  

 

Varmeproduktionen

Langt størstedelen af varmen leveres gennem transmissionsselskabet VEKS, der aftager varmen dels fra kraftvarmeværker dels fra affaldsforbrændingsanlæg. Ved samproduktion af varme og el på kraftvarmeværkerne, - som kaldes kraftvarme, - udnyttes den overskudsvarme, der tidligere blev ledt væk med kølevandet. Yderligere udnyttes overskudsvarme fra affaldsforbrændingsanlæg, der ellers ville gå til spilde. 

 

Over halvdelen af varmen leveres som kraftvarme fra henholdsvis Avedøreværket og Køge Kraftvarmeværk. Varmen produceres alt  på biomasse (træpiller). Avedøreværkets blok 1 er ombygget fra fyring med kul til fyring med biomasse. 

 

Der er tilknyttet 6 kedelcentraler til distributionsnettet. Disse anvendes kun som spids- og reservecentraler. To af centralerne; Malervej og Helgeshøj kører primært på naturgas. De resterende centraler kører på olie. 

 

En mindre del af varmen produceres lokalt, dels fra solvarme og dels fra samproduktion af varme og køling. 

 

I 2015 blev det 3.000 m2 store solfangeranlæg i det vestlige Fløng sat i drift, og her leveres varmen direkte ind i distributionsnettet i Hedehusene. 

 

I april 2016 blev den første fjernkølingskunde tilsluttet. Vi forsyner nu Copenhagen Markets med fjernkøling fra en kølecentral, hvor der er installeret et varmepumpeanlæg, der både producerer fjernkøling og fjernvarme, der sendes ud i distributionsnettet. 

 

Energiproduktion

Gj

2014

2015

2016

2017 

 

 

 

 

 

 

Varmekøb fra VEKS

Gj

1.115.150

1.185.646

1.222.877

1.212.211 

Graddage

 

2.462

2.642

2.715

2.705 

Varme fra kedler

Gj

32.150

21.395

19.570

31.489 

Varmekøb total

Gj

1.147.300

1.189.967

1.242.447

1.243.700 

Solvarmeproduktion

Gj

 

4.321

4.716

4.132 

Fjernvarmeproduktion fra køling

Gj

 

 

14.810

 27.146

Varme solgt

Gj

945.705

1.0111.549

1.061.797

1.061.255 

Stilstandsvarme

Gj

868

3.251

2.316

1.812 

Gadeledningstab

Gj

201.595

178.418

180.653

182.445 

Gadeledningstab pr. meter rør

Gj

0,92

0,77

0,77

0,76 

 

Miljødeklaration Der er opstillet en miljødeklaration, der beskriver produktet fjernvarme ud fra mængder af udledning af CO2, SO2 og NOx. Varmeproduktionen, der er den væsentligste faktor, foregår ikke i forsyningsområdet. Derfor er miljødeklarationen, for så vidt angår emissioner fra varmeproduktionen, hentet fra VEKS, der i samarbejde med de øvrige varmeproducenter har udarbejdet de forskellige nøgletal. 

 

Samlet miljøbelastning hos slutkunde fordelt på solgt varmemængde:

 

 

 

2014

2015

2016

2017 

CO2-emission

Kg/Gj

28

28

26

23 

SO2-emission

g/Gj

4

4

3

 3

NOx-emission

g/Gj

30

31

27

27 

 

Indsatser

Høje Taastrup Fjernvarme arbejder aktivt på at få styr på alle væsentlige miljøforhold og relevant lovgivning og myndighedskrav. 

 

Vi arbejder med følgende indsatser i forbindelse med optimering af varmeledningsnettet og reduktion af ledningstabet:

  • Sænkning af fremløbstemperatur og dermed også returtemperatur.
  • Tilbyder abonnementsordning og serviceordning for fjernvarmeunits.
  • Renovere ledningsnet med bedre isolerede rør.
  • Opfylder energisparekrav, blandt andet ved at give tilskud til energiforbedringer i eget forsyningsområde.
  • Øger direkte afregning med kunder og overtage/renovere kunders interne ledningsnet.
  • Øger vejledning til kunder så kundeinstallationer optimeres og giver en god afkøling.
  • Optimere samproduktion af fjernvarme og fjernkøling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Se dit forbrug
Se tidligere aflæsninger og oplysninger registreret på din måler, opgørelser, styringstabel m.v.
 
Info om fjernvarmearbejder
Her kan du følge renoveringer, opgravninger m.v.
 
Kontakt os
Åbningstider:
Mandag-Torsdag kl. 8:30-15:30.
Fredag kl. 8:45-12:30.
Telefon: 4355 3010
 
Nyt fjernvarmeanlæg?
Så vælg vores abonnementsordning, så klarer vi det hele!
Med abonnementsordningen får du hurtigt, nemt og billigt nyt fjernvarmeanlæg.
 
Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.
Malervej 7 A
DK-2630 Taastrup

Tel. 4355 3010

E-mail: htf@htf.dk