OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.

Klagevejledning

 

Hvis du har klaget til Høje Taastrup Fjernvarmes administration og du er utilfreds med administrationens afgørelse, kan du klage til selskabets bestyrelse.

 

Hvis du ikke er tilfreds med det svar/den afgørelse Høje Taastrup Fjernvarme bestyrelse har truffet, skal du sikre dig, at du som minimum har fjernvarmeselskabets afgørelse på skrift, for eksempel i en mail eller i et brev.

 

Høje Taastrup Fjernvarmes afgørelse om ikke at give dig medhold - eller kun vil give dig delvis medhold - kan indbringes som en civilretlig tvist ved Ankenævnet på Energiområdet.

 

 

Ankenævnet på Energiområdet

Carl Jacobsens Vej 25

2500 Valby

Tlf. 4171 5000

post@energianke.dk

 

Du kan læse mere om klagesager på ankenævnets hjemmeside: www.energianke.dk

 

 

På hjemmesiden www.forbrug.dk kan du indgive en klage online via dette link:

https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx

 

Vælg "energi" og følg instruktionen.

 

Det koster et klagegebyr på kr. 160, at få en sag behandlet. Hvis du får medhold i klagen, får du gebyret tilbagebetalt.

 

Der er ingen klagefrist, men du bør dog ikke vente for længe med at sende klagen til Energiankenævnet.

 

Vær opmærksom på, at Energitilsynet og Energiklagenævnet også er klageinstanser for mere generelle spørgsmål på fjernvarmeområdet. Du finder oplysningerne om klagemulighederne på www.forsyningstilsynet.dk og www.ekn.dk.


Se dit forbrug
Se tidligere aflæsninger og oplysninger registreret på din måler, opgørelser, styringstabel m.v.
 
Info om fjernvarmearbejder
Her kan du følge renoveringer, opgravninger m.v.
 
Kontakt os
Åbningstider:
Mandag-Torsdag kl. 9:00-15:30.
Fredag kl. 9:00-12:30.
Telefon: 4355 3010
 
Nyt fjernvarmeanlæg?
Så vælg vores abonnementsordning, så klarer vi det hele!
Med abonnementsordningen får du hurtigt, nemt og billigt nyt fjernvarmeanlæg.
 
Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.
Malervej 7 A
DK-2630 Taastrup

Tel. 4355 3010

E-mail: htf@htf.dk