OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.

Miljødeklaration 2022

 

Langt størstedelen af fjernvarmen på Vestegnen, herunder Høje Taastrup Fjernvarme, leveres gennem VEKS, der aftager varmen fra kraftvarmeværker, der producerer varme og el på bæredygtig biomasse. Ved samproduktion af varme og el – kaldet kraftvarme – udnyttes den overskudsvarme der tidligere blev ledt væk med kølevandet. Yderligere udnyttes overskudsvarme fra affaldsforbrændingsanlæg, der ellers ville gå til spilde.

 

Høje Taastrup Fjernvarme har herudover lokalproduktion i form af overskudsvarme fra bl.a. Nordeas datacenter, og grundvand der bliver ledt ind i store varmepumper der producerer fjernvarme. Desuden har vi et solvarmeanlæg i Fløng.

 

Vi leverer også fjernkøling til flere større virksomheder i kommunen. Kølingen kommer fra store varmepumpeanlæg, hvor der sker en samproduktion af fjernvarme og fjernkøling.

 

Siden 1990 er emissioner fra vores fjernvarme reduceret med mere end 80%, hvilket betyder, at vi allerede nu opfylder målet i Klimaaftalen af juni 2020, om at CO2-udledningen i 2030 skal reduceres med 70% i forhold til 1990. 

 

 

 

    

Fjernvarmen leveret af Høje Taastrup Fjernvarme er grøn i Energistyrelsens CO2-rangering. 

Du kan læse mere om rangeringsmodellen på energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Se dit forbrug
Se tidligere aflæsninger og oplysninger registreret på din måler, opgørelser, styringstabel m.v.
 
Info om fjernvarmearbejder
Her kan du følge renoveringer, opgravninger m.v.
 
Kontakt os
Åbningstider:
Mandag-Torsdag kl. 9:00-15:30.
Fredag kl. 9:00-12:30.
Telefon: 4355 3010
 
Nyt fjernvarmeanlæg?
Så vælg vores abonnementsordning, så klarer vi det hele!
Med abonnementsordningen får du hurtigt, nemt og billigt nyt fjernvarmeanlæg.
 
Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.
Malervej 7 A
DK-2630 Taastrup

Tel. 4355 3010

E-mail: htf@htf.dk