OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.

Returtemperatur-tarif

  • Kunderne skal afkøle fjernvarmevandet til en returtemperatur på 43 °C eller derunder.
  • Såfremt dette ikke opnås, skal kunden betale en tillægstarif, tryk her for at se tariffen.
  • Såfremt kunden leverer en returtemperatur, der er bedre end den krævede temperatur, vil dette medføre en rabat,  tryk her for at se rabatten.
  • Bestyrelsen er bemyndiget til løbende at revurdere ordningen, indtil kravet til returtemperatur når 41 °C.
  • Tariffen vil ikke have indflydelse på fremløbstemperaturen.

 

 

Hvorfor

Returvand med for høj temperatur er et af de største problemer, når det gælder effektiv produktion af fjernvarme. Det giver nemlig både ressourcespild i produktionen og øget varmetab i fjernvarmerørene. Derfor har vi brug for din hjælp til at få sænket returtemperaturen for at optimere driften i fjernvarmenettet.

 

Nu kan du spare mere

Høje Taastrup Fjernvarme forsøger at holde prisen på fjernvarme nede ved forskellige tiltag. Et af de tiltag der betyder mest, er fokus på kundernes evne til at afkøle fjernvarmevandet. Jo koldere vand vi får tilbage fra vores kunder, desto mindre vil gadeledningstabet være. Dette betyder både lavere fjernvarmepriser og mindre CO2-udledning.

 

Vi kan spare mange penge

I dag er den gennemsnitlige returtemperatur 43 °C. Kan vi få returtemperaturen ned på bare 41 °C, betyder det en samlet årlig besparelse på ca. 3 millioner kr., som følge af et lavere gadeledningstab og en mindsket afgift til VEKS for dårlig afkøling. Og det er vel at mærke en besparelse, vi kan sende direkte videre til vores kunder i form af lavere varmepriser.

 

Sådan regner vi det ud

Høje Taastrup Fjernvarme har gennem en årrække udskiftet de fleste af vores kunders fjernvarmemålere med nye moderne energimålere. De nye målere kan fjernaflæses, så alt vil foregå automatisk. Systemet aflæser automatisk den gennemsnitlige, årlige returtemperatur for hver enkelt kunde. Er returtemperaturen under 43°C får man automatisk rabat. Og er returtemperaturen over 43°C bliver der automatisk pålagt et tillæg.

 

Husk, at du som kunde hos Høje Taastrup Fjernvarme, altid selv kan følge med i både dit forbrug og returtemperatur via vores webaflæsningssystem på https://eforsyning.dk/htf/#/.


Se dit forbrug
Se tidligere aflæsninger og oplysninger registreret på din måler, opgørelser, styringstabel m.v.
 
Info om fjernvarmearbejder
Her kan du følge renoveringer, opgravninger m.v.
 
Kontakt os
Åbningstider:
Mandag-Torsdag kl. 9:00-15:30.
Fredag kl. 9:00-12:30.
Telefon: 4355 3010
 
Nyt fjernvarmeanlæg?
Så vælg vores abonnementsordning, så klarer vi det hele!
Med abonnementsordningen får du hurtigt, nemt og billigt nyt fjernvarmeanlæg.
 
Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.
Malervej 7 A
DK-2630 Taastrup

Tel. 4355 3010

E-mail: htf@htf.dk