OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.

Europæisk pris til innovativt varmelager

 

VEKS og Høje Taastrup Fjernvarme modtager international anerkendelse for et fælles varmelager, der optimerer fjernvarmen i hele det storkøbenhavnske system

 

 

I forbindelse med Euroheat & Powers konference i Bruxelles den 14. & 15. november fandt også en prisoverrækkelse sted: ”Global District Energy Climate Awards belønner de mest innovative state-of-the-art fjernvarme- og afkølingsprojekter verden over.” Prismodtagerne - inden for kategorien ”Sektorkobling” - er VEKS og Høje Taastrup Fjernvarme. De to selskaber har i fællesskab etableret et banebrydende varmelager, der indeholder 70 millioner liter varmt vand.

 

I motivationen for prisen fremgår det, at internationale eksperter under IEA anerkender VEKS og Høje Taastrup Fjernvarmes varmelager for dets ”enestående demonstration af lokalt initiativ i fjernvarmeudvikling og derved bidrag til at minimere klimaændringer.”

 

I sin takketale ved ceremonien i Bruxelles sagde Morten Stobbe, VEKS’ direktør blandt andet:

”Vi er ydmyge men sandelig også stolte over at modtage denne prestigefyldte pris. Det er en betydningsfuld anerkendelse af vores banebrydende arbejde inden for termisk varmelagring og fjernvarme. Vores projekt har accelereret udviklingen og måden, hvorpå fjernvarme lagres og distribueres, og det er en ære at være de første i verden til at implementere varmelagre i så stor skala som i vores storkøbenhavnske system.”

 

 

I forbindelse med prisoverrækkelsen understregede Astrid Birnbaum, direktør for Høje Taastrup Fjernvarme den helt unikke samarbejdsmodel bag varmelageret:

”Projektet har jo ikke kun introduceret ny teknologi og innovation. Det har også skabt en ny forretningsmodel, hvor varmeproducenter, fjernvarmeselskaber og affaldsenergianlæg i fællesskab optimerer varmeproduktionen. Vi bidrager alle til den grønne omstilling - ikke mindst fordi vi bruger færre fossile brændsler til spidslast på lokale kedler.”

 

Projektet udsprang for fire år siden af en visionær idé. Første step var købet af en grund i Taastrup. I februar 2023 gik varmelageret i kommerciel drift!
Varmelageret ejes i fællesskab af VEKS og Høje Taastrup Fjernvarme.

 

Lageret har en årlig driftsnytte på minimum 8 millioner kroner, som kommer hele det storkøbenhavnske fjernvarmesystem til gode.

 

Morten Stobbe udtrykte i forbindelse med prisoverrækkelsen et håb om, at projektet kan inspirere andre til at anlægge lignende varmelagre. Det er et enkelt og effektivt skridt, som på en og samme gang reducerer vores afhængighed af fossile brændstoffer og støtter en mere bæredygtig fremtid.

 

Baggrund

Lageret er et hul gravet i jorden foret med en plastik-liner og med et isolerende låg.

Formålet med varmelageret er, at man lagrer fjernvarmen, når den er billig at producere - omvendt udnytter man varmen fra lagret, når den er dyr at producere. Det nye lager vil derfor gavne den samlede el- og varmeproduktion i hele hovedstadsområdet og dermed den grønne omstilling. Rent praktisk oplades lageret med varme produceret på de store kraftvarmeværker og affaldsenergianlæg via transmissionsnettet og afgiver varmen (afladning) til det lokale fjernvarmenet i Høje Taastrup.

 

Varmelageret består af 70.000 m3 varmt vand med en kapacitet på 30 MW. Det årlige energiindhold er beregnet til 3.300 MWh. Lageret tilfører en betydelig værdi til fjernvarmesystemerne i hele hovedstadsområdet.

 

Investeringen forventes at have en simpel tilbagebetaling på cirka 10 år eller mindre - med en teknisk levetid på mindst 20 år.

 

 

Yderligere information eller interview:

Morten Stobbe, VEKS’ direktør 24 98 99 77  mst@veks.dk

Astrid Birnbaum, direktør for Høje Taastrup Fjernvarme T 29 11 17 20 astrid.birnbaum@htf.dk

 

 

 

 

 

« Tilbage

Se dit forbrug
Se tidligere aflæsninger og oplysninger registreret på din måler, opgørelser, styringstabel m.v.
 
Info om fjernvarmearbejder
Her kan du følge renoveringer, opgravninger m.v.
 
Kontakt os
Åbningstider:
Mandag-Torsdag kl. 9:00-15:30.
Fredag kl. 9:00-12:30.
Telefon: 4355 3010
 
Nyt fjernvarmeanlæg?
Så vælg vores abonnementsordning, så klarer vi det hele!
Med abonnementsordningen får du hurtigt, nemt og billigt nyt fjernvarmeanlæg.
 
Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.
Malervej 7 A
DK-2630 Taastrup

Tel. 4355 3010

E-mail: htf@htf.dk