OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.

NYHEDSBREV 1/2015

 

2014 har været et varmt år. Ca. 13 % varmere end et normalt varmeår. Dette har betydet, at varmesalget har været ca. 16 % mindre end budgetteret og det laveste varmesalg siden 2008.

 

PRISSÆNKNING

Høje Taastrup Fjernvarme nedsætter prisen i 2015 med 5,8 %.

 

Nedsættelsen i 2015 er en følge af, at VEKS har nedsat deres priser, blandt andet på grund af bortfald af forsyningssikkerhedsafgiften.

 

VEKS

Ved udgangen af 2015 udløber Høje Taastrup Fjernvarmes varmesalgsaftale med VEKS. Aftalen blev opsagt i 2010. Det betyder, at der skal forhandles en ny aftale på plads.

 

Høje Taastrup Fjernvarme har udarbejdet et udkast til forhandling, og første møde har været afholdt.

 

En varmesalgsaftale er ikke en forudsætning for levering af varme fra VEKS. Begge selskaber er bundet af den eksisterende varmeplanlægning.

 

CENTRALER

Malervejscentralen

Ombygningen på Malervej er færdig.

 

Lindebocentralen

Centralen er færdigbygget, og der afventes i øjeblikket en reetablering af beplantningen samt at få lagt et afsluttende slidlag. Dette lag asfalt bliver først lagt på næste år, når jorden har sat sig.

 

Centralen erstatter Gasværksvejcentralen.

 

Gasværksvejcentralen

Centralen er revet ned.

 

Der afventes nu en klarmelding fra Høje-Taastrup Kommune. Når denne er kommet, vil resten af området blive reetableret og overdraget til Høje-Taastrup Kommune, der ejer grunden.

 

ENERGIBESPARELSER

Kravet til besparelser for 2014 ser ud til at kunne nås indenfor den mængde, det er tilladt at overføre.

 

Kravet i 2015 er 10 % højere end i 2014 og er på 10.680 MWh, hvilket svarer til det årlige forbrug i ca. 821 enfamilieshuse á 130 m².

 

Høje Taastrup Fjernvarme forsøger, så vidt muligt, at opfylde sparekravene indenfor eget forsyningsområdet, og det er hidtil lykkedes, men det bliver sværere og sværere at finde sparemulighederne.

 

Hvis det ikke lykkedes at finde besparelserne indenfor eget forsyningsområdet, skal besparelserne (energisparepoint) købes andre steder, og det vil betyde øgede udgifter for forbrugerne.

 

Hvis I påtænker at energirenovere jeres ejendom, så ret henvendelse til selskabets energivejleder Mia Paasche, inden der bliver afgivet ordre på arbejdet, eller materialer købes hjem og hør hvor stort et tilskud, I kan få til jeres renovering.

 

Gå eventuelt ind på selskabets hjemmeside htf.dk og få mere at vide.

 

FJERNVARMEUDBYGNING OG PROJEKTER

Høje-Taastrup Kommune har bedt Høje Taastrup Fjernvarme om, at deltage i udvikling af en strategiplan for varmeforsyningen i kommunen. Energistyrelsen yder tilskud til dette arbejde.

 

I den forbindelse er projektforslagene for Reerslev/Tune/Sengeløse, Hedehusene Øst og Rockwool blevet revurderet. Høje Taastrup Fjernvarme afventer, at selskabets priser bliver mere konkurrencedygtige overfor gas, inden projekterne sættes i gang.

 

Høje-Taastrup Kommune har, i forbindelse med regionssamarbejde, involveret Høje Taastrup Fjernvarme i undersøgelser om potentialet for varmelagre i grusgrave, så varmen kan lagres, når den ikke anvendes med det samme. Dette er ført videre ind i den strategiske varmeplanlægning – Høje-Taastrup Going Green - hvor Høje Taastrup Fjernvarme, i samarbejde med VEKS, skal aflevere et oplæg til et varmelager ved Kallerup Grusgrav.

 

Vest Fløng

I Vest Fløng er ledningsnettet etableret og sammenkoblet med nettet i Hedehusene. De kunder, der har tilsluttet sig, får nu fjernvarme. Kundetilslutningen svarer til 63 % af varmeforbruget for området.

 

Solvarmeanlæg i Fløng

Solvarmeanlægget i Fløng er færdig og sat i drift.

 

Den energi der kommer fra solvarmeanlægget bliver ledt ind i fjernvarmerørene, således at solvarmen er med til at opvarme ejendommene i området.

 

Solvarmeanlægget er en del af Høje-Taastrup Kommunes ECO-Life projekt, der modtager støtte fra EU. ECO-Life projektet har til formål at nedbringe CO2-udslippet, blandt andet ved at benytte vedvarende bæredygtige energikilder, som for eksempel solvarme.

 

                     

Solvarmeanlægget i Fløng

 

MØLLEÅEN

I øjeblikket afventes de undersøgelser, som Høje-Taastrup Kommune foretager af grundvandsstanden i området, efter at afværgepumpningen ved Store Vejleå er stoppet. Høje Taastrup Fjernvarme har, fra Energistyrelsen, modtaget en dispensation, så hvis vandforholdene er til stede, kan selskabet undersøge om projektet skal etableres.

 

FJERNKØLING

Efter at have undersøgt potentialet og vurderet de tekniske og økonomiske muligheder, har Høje Taastrup Fjernvarmes bestyrelse og repræsentantskab besluttet at få udarbejdet et projekt for en kombination af fjernvarmeproduktion og fjernkøling.

 

Fjernkølesystemet vil bestå af følgende enheder:

  • Energicentral med varmepumper, der producerer fjernvarme og køling.
  • Fjernvarmeledninger.
  • Fjernkølenet.
  • Køletanke.
  • Varmeakkumuleringstanke.
  • Eventuelt grundsvandskøleanlæg.
  • Kundeanlæg.

 

Anlægget vil blive dimensionet til at sende 6° koldt vand frem og returnere det med 16°.Ved hjælp af varmepumper produceres fjernvarmen af returvandet.

 

I det første anlæg som, over tid, forventes at komme op på at levere 17,3 MW køleeffekt, skal der investeres 186 millioner kroner. Hovedparten af investeringerne forventes afholdt af fjernkølekunderne.

 

Der vil ikke blive sat noget projekt i gang, før der foreligger underskrevne kundeaftaler.

 

En af de første opgaver i projektet vil være at finde en egnet grund, hvor der kan placeres en kølecentral.

 

SERVICEORDNING

Det er muligt at tegne en serviceordning hos Høje Taastrup Fjernvarme. Ordningen kan tegnes af forbrugere, der ejer en ejendom under 500 m².

 

Ordningen kan hjælpe ejerne til at opnå en bedre udnyttelse af fjernvarmeanlægget.

 

Yderligere oplysninger kan ses på selskabets hjemmeside htf.dk. Det er også muligt at tilmelde sig ordningen via hjemmesiden.

 

ABONNEMENTSORDNING (VEKSLERE)

Der er mange, der har benyttet muligheden for at tegne en abonnementsordning. Det sker i forbindelse med konvertering til fjernvarme eller ved udskiftning af et gammelt anlæg. Det er Høje Taastrup Fjernvarme, der foranlediger installering og servicering af unit-enheden hos forbrugeren. Yderligere oplysninger kan ses på selskabets hjemmeside htf.dk.

 

STUDIETURE

Selskabets repræsentantskab og bestyrelse var i slutningen af september 2014 på studietur til Bjerringbro fjernkølecentral. Formålet var at give medlemmerne en større indsigt i fordele ved fjernkøling.

 

PERSONALE

Høje Taastrup Fjernvarmes ene regnskabsassistent har valgt at søge nye udfordringer, og selskabet søger derfor en ny medarbejder.

 

Erling Joost                  Rudi Bjerregaard

Bestyrelsesformand             Direktør      

 

 

« Tilbage

Se dit forbrug
Se tidligere aflæsninger og oplysninger registreret på din måler, opgørelser, styringstabel m.v.
 
Info om fjernvarmearbejder
Her kan du følge renoveringer, opgravninger m.v.
 
Kontakt os
Åbningstider:
Mandag-Torsdag kl. 9:00-15:30.
Fredag kl. 9:00-12:30.
Telefon: 4355 3010
 
Nyt fjernvarmeanlæg?
Så vælg vores abonnementsordning, så klarer vi det hele!
Med abonnementsordningen får du hurtigt, nemt og billigt nyt fjernvarmeanlæg.
 
Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.
Malervej 7 A
DK-2630 Taastrup

Tel. 4355 3010

E-mail: htf@htf.dk