OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.

Nyt varmelager i drift

 

Høje Taastrup Fjernvarme og VEKS ejer i fællesskab det nye damvarmelager, der udnytter fjernvarmen i det storkøbenhavnske system endnu bedre. Man lagrer fjernvarmen, når den er billig at producere - omvendt udnytter man varmen fra lageret, når den er dyr at producere. Det nye lager vil derfor gavne den samlede el- og varmeproduktion i hele hovedstadsområdet og dermed den grønne omstilling.

 

Banebrydende pionerprojekt

Netop gennemførte test viste, at lageret stod sin prøve og er nu i kommerciel drift. Lagerets kapacitet på 70.000 m3 fjernvarmevand indgår derfor nu i Varmelasts daglige planlægning af varmeproduktionen.

– Lageret er et konkret bidrag til ”Fremtidens Fjernvarme”. Lageret er en buffer - i praksis en sektorkobling mellem el og fjernvarme i en fremtid, hvor mere og mere fjernvarme produceres på el. Behovet for lagring bliver større i en verden med stærkt varierende elpriser over døgnet. I perioder med høje energipriser, som vi oplevede i 2022, stiger værdien af varmelagring. Lageret bliver en god forretning for alle parter, siger Morten Stobbe, VEKS’ direktør

CTR og VEKS og producenterne, HOFOR, Ørsted, ARGO og Vestforbrænding mv., får nytte af projektet, og betaler derfor til lageret.

– Vi viser med varmelageret en helt ny samarbejdsform mellem parterne i Hovedstadsområdet, hvor fællesskabets interesse står øverst. Vi opnår alle større fleksibilitet og ikke mindst billigere og mere grøn energi”, fastslår Astrid Birnbaum, direktør i Høje Taastrup Fjernvarme

 

Nye erfaringer

Det er første gang man ser denne type varmelager i et af de store fjernvarmesystemer i Danmark, idet man tilfører og aftager energi ift. pris, udbud og efterspørgsel. Lageret fungerer som et ugevarmelager. Dette er til forskel fra eksisterende, danske sæsonlagre, hvor man anvender sommerens opsparede varme fra solvarmeanlæg, når varmesæsonen starter.

Høje Taastrup Fjernvarme og VEKS’ varmelager vil i øvrigt spare fossilt spidslastbrændsel i lokale fjernvarmekedler; kedler som bruges i særligt kolde perioder.

I udviklingen af lageret har man ikke kunnet ”hive alle erfaringer ned fra hylden”, da der anvendes nye materialer. Det har medvirket til, at udviklingsprojektet har fået et tilskud på 13 millioner kr. fra EUDP, som er Energistyrelsens pulje til støtte af udviklingsprojekter.

En væsentlig opgave bliver fremover at overvåge driften nøje for at blive klogere på lagring og for løbende at optimere driften af lageret til gavn for hele systemet. Til den opgave er der tilknyttet et 3-årigt projekt med udvikling af et særligt måleprogram. Denne del af projektet varetages af DTU i samarbejde med Plan Energi, Høje Taastrup Fjernvarme og VEKS.

Alt i alt vil projektet fremover opsamle - ikke mindst teknologisk - erfaring og læring, som alle involverede parter vil dele med branchen i ind- og udland.

 

Varmelageret bliver officielt indviet medio april 2023.

 

Baggrund

Varmelagring er en vigtig teknologi i fremtidens fleksible energisystem. Rent praktisk oplades lageret fra VEKS’ transmissionsnets varme og afgiver varmen (afladning) til det lokale fjernvarmenet i Høje Taastrup.

Lageret er et hul gravet i jorden foret med en plastik-liner, der kan tåle 90 grader varmt vand og med tilhørende isolerende låg. Lageret er placeret på Bondehøjvej umiddelbart nord for Holbæksmotorvejen på et areal, der i dag anvendes til landbrug. Lageret rummer 70.000 m3 og har en op- og afladningskapacitet på 30 MW. Energimæssigt har anlægget en lagerkapacitet på 3.300 MWh, hvilket vil tilføre en årlig værdi på mindst 6-7 millioner kroner til hele hovedstadsområdets fjernvarmesystem.

Projektet omfatter foruden lageret en 130 m2 underjordisk pumpestation, en 400 m2 vekslerbygning samt 700 meter ”op- og afladerledning”. Den samlede anlægsinvestering udgør ca. 90 millioner kr.

 

Man er meget velkommen til at få yderligere oplysninger hos:

Astrid Birnbaum, direktør Høje Taastrup Fjernvarme T 29 11 17 20 astrid.birnbaum@htf.dk

Morten Stobbe, VEKS’ direktør T 24 98 99 77 mst@veks.dk

 

 

« Tilbage

Se dit forbrug
Se tidligere aflæsninger og oplysninger registreret på din måler, opgørelser, styringstabel m.v.
 
Info om fjernvarmearbejder
Her kan du følge renoveringer, opgravninger m.v.
 
Kontakt os
Åbningstider:
Mandag-Torsdag kl. 9:00-15:30.
Fredag kl. 9:00-12:30.
Telefon: 4355 3010
 
Nyt fjernvarmeanlæg?
Så vælg vores abonnementsordning, så klarer vi det hele!
Med abonnementsordningen får du hurtigt, nemt og billigt nyt fjernvarmeanlæg.
 
Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.
Malervej 7 A
DK-2630 Taastrup

Tel. 4355 3010

E-mail: htf@htf.dk